Radíme se efektivně

V každé práci probíhají porady. Bez ohledu na pozici či vzdělání zaměstnanců. Jedná se o neocenitelnou záležitost, protože díky poradám může provoz fungovat efektivně. Multidisciplinární a případový tým dokáže hotové divy a  pro kvalitu odvedené práce má velký vliv.
 

Porady včera, dnes a zítra

Při poradách často využíváme tradiční pomocníky jako tužku, papír. S magnetickými tabulemi se Vám bude daleko lépe dělat celková rekapitulace poznatků. Je to důležité, aby si všichni dokázali říct, že danému problému dokonale porozuměli.
 

Prostě praktičtější

Oblíbené jsou také papírové flipcharty, ale magnetické tabule jsou praktičtější. Nemusíte se obávat toho, že Vám dojdou archy. Smažete a můžete pokračovat. Samozřejmě, že optimální je kombinace obou forem.